Σχετικά με το Renan Source

To Renan Source είναι ένας ιστότοπος που ασχολείται αποκλειστικά με τη δημοσίευση επιστημονικών εκδόσεων σχετικών με τη ζωή και το έργο του Ernest Renan, υπό την εκδοτική κι επιστημονική διεύθυνση του Domenico Paone.

Τα περιεχόμενα και οι διαδικτυακές διευθύνσεις είναι σταθερές και μπορούν να χρησιμοποιούνται και να παρέχονται ελεύθερα για εκπαιδευτικό και ερευνητικό σκοπό.