Δικαιώματα

« La philologie, si l’on y prend garde, a devant elle un grand avenir, cet avenir passe par la diffusion libre la plus large possible du domaine public : les nouveaux outils fondés sur des textes numérisés offrent des possibilités de diffusion et d’analyse dont on n’a jamais disposé ; il faut travailler à mettre en libre accès le plus grand nombre possible de textes, de la meilleure qualité possible, et développer de nouveaux outils d’analyse, qui dépassent la simple requête d’un terme ou d’une expression. »
Alain Guerreau, L’avenir de la philologie. Textes anciens et domaine public.

Το Renan Source έχει κατ’ εξοχήν δημόσιο χαρακτήρα: οι φορείς του προγράμματος είναι ερευνητικά εργαστήρια (CNRS / ENS) χρηματοδοτούμενα από το Κράτος και άλλα δημόσια ιδρύματα [Εθνική Βιβλιοθήκη (BnF), Δήμος Παρισίων  (Ville de Paris), Κολλέγιο της Γαλλίας (Collège de France)]. Επομένως είναι προφανώς επιβεβλημένη η επιλογή Open Access ελεύθερης πρόσβασης στο αρχείο (πολιτισμική, πολιτική και κατά μια έννοια ηθική επιλογή).

Ακολούθως προς τις συμφωνίες με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, το σύνολο του ιστότοπου Renan Source δημοσιεύεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0).

Αυτό σημαίνει ότι ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλεύεται, να μεταφορτώνει και να διανέμει ελεύθερα το σύνολο του διαθέσιμου υλικού. Μπορεί ελεύθερα να μεταφέρει και να διατηρεί το σύνολο αυτού του υλικού στον σκληρό δίσκο του, μπορεί να παραπέμπει σ’ αυτό στις εργασίες του, μπορεί να κάνει ανθολόγηση και μέσα στο πλαίσιο των διδακτικών πρακτικών, να το διανέμει σε φοιτητές σε ψηφιακή μορφή καθώς και τυπωμένο.

Στο πλαίσιο της κοινής χρήσης ή της επανάχρησης  αυτού του υλικού είναι ωστόσο επιτακτική η ανάγκη να αναφέρεται πάντα η πηγή με ακριβή μνεία της σχετικής URL σύμφωνα με τις ανάλογες συμφωνίες των διαδικτυακών δημοσιεύσεων.

Το διαθέσιμο υλικό στον ιστότοπο Renan Source δεν προορίζεται για χρήση εμπορικού σκοπού υπό οποιαδήποτε μορφή ή μέσο. Συνεπώς, απαγορεύεται η πώληση, η διανομή ή η δημοσίευση μέρους ή του συνόλου, προκειμένου να αντληθεί οικονομικό όφελος.