Εκδόσεις

Ο ιστότοπος Renan Source δημοσιεύει επιστημονικές εκδόσεις των έργων και των χειρογράφων του Renan.

Η ομοιοτυπική έκδοση των χειρογράφων του Renan βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης στον ιστότοπο.

Η ψηφιακή κριτική έκδοση των δύο νεανικών μυθιστορημάτων του Renan, Ernest et Béatrix και Patrice, και οι Notes d’Italie βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας.

Αν εντοπίσετε λάθη σ’ αυτές τις εκδόσεις ή διαπιστώσετε δυσλειτουργίες στον ιστότοπο, θα μας διευκολύνετε επισημαίνοντάς τα