Ιδρύματα και χρηματοδοτήσεις

Ο ιστότοπος Renan Source υποστηρίχθηκε από τα ακόλουθα ιδρύματα:

Ο ιστότοπος « Renan Source ». Ψηφιακή έκδοση χειρογράφων του Ernest Renan, που πραγματοποιήθηκε από τον Domenico Paone  και το Item (Institut des textes modernes et manuscrits, Ινστιτούτο Νεώτερων Κειμένων και Χειρογράφων), βραβεύτηκε το 2014 από το πρόγραμμα Émergence του Δήμου Παρισίων που υποστηρίζει την έρευνα. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδότησε και υποστήριξε το Renan Source από το 2015 μέχρι το 2019.
Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) συγχρηματοδότησε τον ιστότοπο Renan Source, διαθέτοντας  προσωπικό, χώρους και εξοπλισμό από το 2015 μέχρι το 2019 στο Item (CNRS-ENS, Paris).

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF) υπέγραψε συμφωνία με το Item για την ψηφιοποίηση  και διάδοση στο διαδίκτυο του συνόλου των χειρογράφων του αρχείου Renan. Η συνεργασία μεταξύ BnF και Renan Source στοχεύει κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υποστήριξη της έρευνας και στην αξιοποίηση της αρχειακής κληρονομιάς.
Το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής (Musée de la Vie Romantique) υπέγραψε συμφωνία με το Item  για την ψηφιοποίηση  και διάδοση στο διαδίκτυο ενός μέρους του Αρχείου Scheffer-Renan που φυλάσσεται στο μουσείο.
Το Collège de France υπέγραψε συμφωνία με τo Item για την ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική διανομή στο internet του προσωπικού φακέλου του Ernest Renan στα αρχεία του Collège de France, όπου ήταν καθηγητής (έδρα εβραϊκής, χαλδαϊκής και συριακής γλώσσας το 1862 και από το 1870 έως το 1892, έτος του θανάτου του), καθώς και διοικητής (από το 1883 έως το 1892).