Ομοιοτυπική ψηφιακή έκδοση (EF)

Η ομοιοτυπική Έκδοση (EF) στον ιστότοπο Renan Source στοχεύει να παρουσιάσει για πρώτη φορά μια ψηφιακή αναπαραγωγή σε ομοιοτυπική μορφή του σώματος των κειμένων του Renan, συμπεριλαμβάνοντας τα χειρόγραφα, τις διάσπαρτες σημειώσεις, τις πρώτες εκδόσεις των έργων του, την προσωπική βιβλιοθήκη του, τις βιογραφικές μαρτυρίες. Συλλέγοντας με αυτό τον τρόπο τις πρωτογενείς πηγές για την μελέτη του έργου και της ζωής του Renan και για την ερμηνεία των κειμένων του, ο ιστότοπος Renan Source φιλοδοξεί να ενοποιήσει και να συγκεντρώσει εικονικά όλα τα χειρόγραφα του Renan, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε διάφορα αρχεία, σε μια μοναδική  εστία μελέτης κι έρευνας.

Η έκδοση θα επιτρέψει στους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στις δημοσιευμένες και ανέκδοτες πηγές αλλά επίσης να επιχειρήσουν νέες μελέτες για να ανασυστήσουν την γένεση των έργων του Renan, ή να αναλύσουν την εξέλιξη της σκέψης του μέσω της μελέτης των χειρογράφων του, σύμφωνα με τις μεθόδους της γενετικής κριτικής.

Έγχρωμα ομοιότυπα υψηλής ανάλυσης είναι στη διάθεση των αναγνωστών: μπορούν να τα φυλλομετρήσουν, να τα μεγεθύνουν και να τα μεγαλώσουν με τη βοήθεια πολυλειτουργικού ζουμ, να τα τυπώσουν ή ακόμα και να τα μεταφορτώσουν. Η έκδοση βασίζεται σε σύστημα ψηφιακής ταξινόμησης που διασφαλίζει για κάθε σελίδα ειδική και σταθερή διαδικτυακή διεύθυνση. Η νέα αυτή ταξινόμηση –χάρις στην οποία αποκαθίσταται ενίοτε η σωστή σειρά ορισμένων χειρογράφων που είχαν ταξινομηθεί εσφαλμένα ή διορθώθηκαν λάθη και κενά αρίθμησης– διατηρεί πάντα τον σύνδεσμο με το σύνολο των κατηγοριοποιήσεων των χειρογράφων του Renan που φυλάσσονται σε διαφορετικά αρχεία: ένας πίνακας αντιστοίχισης διασφαλίζει απόλυτη  συμβατότητα μεταξύ των ταξινομήσεων και επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό του πρωτοτύπου.

Η συνέπεια και η ακρίβεια της ομοιοτυπικής Έκδοσης του ιστότοπου  Renan source την καθιστούν με αυτόν τον τρόπο μια ηλεκτρονική έκδοση που προσφέρεται για χρήση και παραπομπή σε πανεπιστημιακές εργασίες.